Résztvevői elégedettségi kérdőívek eredménye 10-es skálán

Ssz.KérdésekKérdésekre adott válaszok átlagos eredménye
2016 év2017 év
1Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival?9,610
2Mennyire elégedett az elvégzett képzés gyakorlati részének oktatóival?9,610
3Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával?9,410
4Mennyire elégedett a gyakorlati képzés színvonalával?9,310
5Mennyire feleltek meg elvárásainak a tudása ellenőrzésére alkalmazott módszerek?9,210
6Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel? (oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzés tárgyi feltételei, berendezés, fűtés, világítás, higiénia stb.)9,410
7Mennyire elégedett a képző intézménynek a képzés megszervezésével összefüggő tevékenységével?9,510
8Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével?9,610
9Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében? 9,510