MINŐSÉGPOLITIKÁNK

Küldetésnyilatkozat, az intézmény képzési céljai, alapelvek

Intézményünk több éves képzési tapasztalatára alapozva államilag elismert szakképzéseket folytat több szakmacsoportban. Változatos felnőttképzési tevékenység folytatását tűztük ki célul, rugalmasan alkalmazkodva a felmerülő piaci igényekhez folyamatosan fejlesztjük képzési kínálatunkat.

Jelenleg a Szociális szolgáltatások, az Oktatás, a Közlekedés, a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció, a Vendéglátás-turisztika, a Mezőgazdaság és a Közszolgálat szakmacsoportokba tartozó, államilag elismert szakképesítések megszerzésére irányuló képzések területén kívánjuk és tudjuk bizonyítani, hogy a nálunk tanuló felnőttek színvonalas szolgáltatásban részesülnek.

Lakossági, illetve a munkáltatók által a saját dolgozóik részére megrendelt, továbbá lehetőség szerint támogatott képzéseket egyaránt kínálunk az érdeklődőknek.

Célkitűzésünk, hogy partnereink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal, igényeiket és elvárásaikat a lehető legteljesebb mértékben kielégítsük, megkönnyítsük tevékenységüket, a szakma etikai normáit követő, nemzetközi mércével is magas szintű szolgáltatásainkkal elősegítsük eredményes munkavégzésüket, felkészítsük őket a munkaerő-piaci kihívásokra.

A résztvevők kompetenciáinak fejlesztéséhez szakértő oktatói gárdát vonultatunk fel, továbbá oktatóink szakmai tudására, felkészültségére támaszkodunk képzési módszereink, képzési programjaink fejlesztése során.

Ezen túlmenően színvonalas tájékoztatással, minőségi szervezési munkával, igényes infrastrukturális feltételekkel kívánjuk megalapozni a szakmai munkát.

Biztosítani kívánjuk résztvevőink számára a korábban megszerzett tudás mérését, értékelését és beszámítását, továbbá a kompetenciák megújítását és fejlesztését.

A tanítási-tanulási folyamatban az adott képzési program célcsoportjának leginkább megfelelő képzési és értékelési módszereket alkalmazzuk, ezáltal növeljük mindenki esélyét az eredményes tanuláshoz.

Folyamatos és őszinte, bizalmi kapcsolatot alakítunk ki és tartunk fenn munkáltatókkal a munkaerő-piaci igények folyamatos kontrollálása érdekében.

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia

A felnőttképzési tevékenység végzéséhez szükséges jogosultság megszerzését a vonatkozó jogszabályi előírások szigorú betartásával végezzük, a működtetéshez kapcsolódó folyamatokat a Minőségbiztosítási Rendszer szerint teljes mértékben ellenőrzés alatt tartjuk, nem megfelelőség esetén beavatkozunk.

Minőségbiztosítási rendszerünk bevezetésével, fenntartásával, szükség esetén módosításával minden területen a minőségfejlesztés alapciklusának, azaz a tervezés, megvalósítás, ellenőrzés, beavatkozás fázisoknak az alkalmazásával kívánjuk folyamatainkat teljes kontroll alatt tartani a képzésben résztvevők és egyéb partnerek mind tökéletesebb kiszolgálása érdekében.

Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége

Munkatársaink azzal a felelősségtudattal végzik munkájukat, hogy szakterületükön mindenkor a legjobbat kell nyújtaniuk. Az intézmény mindazon foglalkoztatottjával megismertetjük Minőségbiztosítási Rendszerünket, akik közreműködnek felnőttképzési tevékenységünk folytatásában. Minőségbiztosítási rendszerünk egyértelműen meghatározza minden érintett felelősségi és hatáskörét, melynek betartását munkatársainktól elvárjuk.

A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába

A jogszabályi előírások szerint, a minőségi képzés iránti elkötelezettségünket bizonyítva nagy hangsúlyt helyezünk a résztvevők elégedettségének mérésére a képzéseink zárása során. Külön minőségcélokat fogalmazunk meg a résztvevői elégedettségmérés során elérni kívánt értékek tekintetében. Az eredményeket nyilvánosságra hozzuk, a fejlesztésekbe történő visszacsatolásukról gondoskodunk. A céljainkkal esetlegesen nem összeegyeztethető eredmények jövőbeni javítása érdekében helyesbítő-megelőző intézkedéseket foganatosítunk.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kisérésének és felülvizsgálatának módja

Minőségpolitikánkat minden évben az önértékelés alkalmával, ezen túlmenően képzési kínálatunk minden módosítása során felülvizsgáljuk. A Minőségpolitika az intézmény felnőttképző és minőségbiztosítási tevékenységét alapvetően meghatározó dokumentum, megfogalmazása, módosítása, jóváhagyása, hatályba léptetése az intézmény képviseletére jogosult vezető hatáskörébe tartozik.